Naše škola neni ve Vašem městě

Statistika úspěchů
žáků

Máme rozpracovný systém Sport Tracker, kdy jsou na míče umístěna čidla, která udávají
kolik dítě uběhlo, jakou střední a nejvyšší rychlostí během tréninků.
Nyní se testuje pouze pár modelů, ale v roce 2018
bude zahájena sériová výroba a zavedení do všech škol sítě "Junior".

Děti nosí trackery, které neustále posílají údaje o aktivitě žáka do počítače. Sport Tracker umí s nejvyšší přesností určit polohu žáka na hřišti, počet kroků a zrychlení, se kterým se pohybuje, kolikrát posílá a přijímá míč. Všechny údaje se posílají do počítače. Práce žáka s míčem se testuje zvlášť.

Ve své osobní přihlášeníi i v mobilní aplikaci mohou rodiče vidět údaje o svém dítěti za určitý časový úsek.

S pomocí Sport Tracker mohou trenéři pozorovat vliv určitých cviků na výkon a progres žáků, což umožní zlepšení tréninků.